вівторок, 20 лютого 2018 р.

Самоосвітня діяльність педагогів "Джерела"

"Далеко не кожен стане вченим. Письменником, артистом, далеко не кожному судилося винайти порох або велосипед, але майстром своєї справи має стати кожен"
В.Сухомлинський 


   Сьогодні педагоги повинні розуміти: бути гарним професіоналом означає бути в постійному пошуку, зростанні, розвитку. Труд педагога відрізняється високою мобільністю, надзвичайною складністю, вимагає від нього різнобічних  професійних знань, умінь, навичок, що становлять основу професійної компетентності. Сюди відносять критичне мислення яке забезпечує самостійні та відповідальні дії, а також характеризується самовдосконаленням.
Самоосвітня діяльність педагога полягає в засвоєнні, оновленні, поширенні й поглибленні знань, узагальненні досвіду шляхом цілеспрямованої, системної самоосвітньої роботи, спрямованої на саморозвиток та самовдосконалення особистості, задоволення власних інтересів і об’єктивних потреб освітнього закладу.

  Педагоги кафедри природничо-математичних дисциплін задаються питаннями: як зробити навчання більш продуктивним?
►  як «нагодувати» учнів програмовим матеріалом, щоб вони «їли» самостійно й з апетитом?
► як підвищити мотивацію своїх вихованців до навчання?
►як впроваджувати новітні методики в Українську освіту?

Щоб відповісти на ці питання творча група вчителів Бондаренко Л.М., Супрун М.В., Жовтяк Г.К., Шаповалова Н.Л., Іванова І.Л. опанували он-лайн курс «Критичне мислення для освітян».  Цей начальний курс розрахован на п’ять тижнів. Складається з 27 відеолекцій, презентацій та конспектів. Після чого потрібно перевірити набуті знання за допомогою різноманітних інтерактивних завдань та тестів.
Після  завершення курсу всі отримали сертифікат з вказаною кількістю годин(30 годин).
 Ознайомлення з теорією та методикою навчання критичного мислення посилить методологічну підготовку вчителів, сприятиме успішності викладацької діяльності. Педагоги зможуть моделювати емоції під час освітнього процесу, розробити власні методики навчання, засновані на теорії розвитку критичного мислення. У цьому  полягає основна місія сучасного учителя.
Автор: Жовтяк Г.К.
Рекомендовано для блогу вчителів природничо-математичного циклу