Готуємось до географічних олімпіад

ТРЕНУВАЛЬНІ ТЕОРЕТИЧНІ ЗАВДАННЯ ДО ШКІЛЬНОГО (І-го) ЕТАПУ

7-Й КЛАС


  1.  Перелічіть тематичні карти, які необхідні для вивчення географії материків і океанів.
2. Охарактеризуйте історію географічних досліджень Океанії.
3. Доведіть, що для клімату Атлантичного океану характерні як зональні, так і азональні риси.
4. Охарактеризуйте льодовий режим Північного Льодовитого океану. Які зміни й чому відбуваються з льодовим покривом цього океану впродовж останніх десятиліть?
5. Складіть характеристику вод Індійського океану (температури, солоності, системи течій).

6. Що вам відомо про сучасні дослідження Світового океану? На вивчення яких особливостей його природи націлені ці дослідження?
7. Що таке світовий кругообіг води? Назвіть і охарактеризуйте його складові частини.
8. Назвіть найбільш суттєві ознаки понять: «океан», «море», «затока», «протока», «водна маса», «океанічна течія».
9. У чому полягають відмінності океанічного типу земної кори від материкового?
10. Підберіть шість понять, які характеризують рельєф дна океанів; дайте їх визначення.


1. За типовим планом порівняйте географічне положення Індійського й Північного Льодовитого океанів.
2. Складіть план характеристики океанічних течій. Охарактеризуйте за ним течію Західних Вітрів.


8-Й КЛАС

1. Запишіть типовий план характеристики фізико-географічного положення країни.
2. Схарактеризуйте картографічні проекції за видом допоміжних поверхонь. Які недоліки (спотворення) мають карти, виконані в кожній із проекцій?
3. Що називають геоінформаційною системою (ГІС)? Де і як застосовують ГІС?
4. Схарактеризуйте історичні періоди формування території України: а) до ХХ ст.; б) упродовж ХХ ст.
5.Порівняйте фізичну, топографічну, геологічну карти географічного атласу за змістом й особливостями зображення.
6. Поясніть, з чим пов’язані відмінності в розташуванні на материках Африка й Південна Америка зон вологих вічнозелених екваторіальних лісів?
7. Як розподіляється кількість атмосферних опадів у Європі? Де вона більша, де  менша і чому? Чому на півночі Європи в наш час збільшують кількість опадів, а на півдні  зменшується?

9-Й КЛАС

1. Назвіть мету і основні завдання сучасних досліджень у галузі соціально-економічної географії. Які знання про розміщення населення і господарства України повинен мати кожен громадянин нашої держави?
2. Дайте визначення понять: природний рух населення; етнічний склад населення; функціональні типи міст (наведіть приклади); урбанізація, місто (для України), міграція, природний рух населення, діаспора, трудові ресурси (для України).
3. Запишіть план характеристики економіко-географічного положення країни.
4. Схарактеризуйте етнографічні райони (землі) України.
5. Схарактеризуйте внесок вітчизняних географів у розвиток соціально-економічної географії в України.

1. Доведіть чи спростуйте твердження про сприятливість економіко-географічного положення України.
2. Схарактеризуйте сучасне геополітичне положення України.
3. Як змінювалася державна територія України впродовж ХХ століття?
4. Які чинники вплинули на зміну кількості населення України впродовж ХХ століття?
5. Релігійний склад населення України. Географія релігій.

Джерело: Булава Леонід Миколайович Б-90 Підготовка до географічних олімпіад (шкільних, районних, обласних). – Харків: Видавнича

Немає коментарів:

Дописати коментар